top of page

Tečajevi stranih jezika za predškolce i djecu vrtićke dobi

Vrtićka i predškolska dob idealno je vrijeme da se djeca prvi put upoznaju sa stranim jezikom!​

Opušteno učenje uz igru u ranoj dječjoj dobi omogućuje prirodno učenje jezika, zbog čega  djeca strane jezike uče na isti način kao i svoj materinji jezik.​
Djeca u vrtićkoj ipredškolskoj dobi veoma lako usvajaju izvoran izgovor, a rano učenje jezika uvelike olakšava jezična usvajanja u budućnosti. Djeca usvajaju jezik pjesmom i igrom, na veoma opušten način.

Školski se sat temelji na ponavljanju već naučenoga kroz pjesmu i igru te na učenju novih pojmova. Upisivanjem djece na tečaj stranoga jezika u ranoj dobi omogućavate im da se na zabavan način prvi put susretnu s institucijom škole, što ih priprema za buduće školovanje.

Tečaj za predškolce uključuje 60 školskih sati u trajanju od 45min, koji se održavaju 2 puta tjedno. Vrijeme održavanja nastave uvijek je prilagođeno našim polaznicima i njihovim roditeljima!

UPISI 2023/24

 

Prijavite se već danas i napravite predbilježbu za jedan od tečajeva engleskog jezika. 

Prijavite se za besplatan ogledni sat koji će se održati 16. rujna. Kontaktirajte nas za više informacija.

bottom of page