TEČAJEVI ZA PREDŠKOLCE

Predškolska dob idealno je vrijeme da se djeca prvi put upoznaju sa stranim jezikom!​

Opušteno učenje uz igru u ranoj dječjoj dobi omogućuje prirodno učenje jezika, zbog čega  djeca strane jezike uče na isti način kao i svoj materinji jezik.

Djeca u predškolskoj dobi veoma lako usvajaju izvoran izgovor, a rano učenje jezika uvelike olakšava jezična usvajanja u budućnosti.

Djeca vrtićke dobi usvajaju jezik pjesmom i igrom, na veoma opušten način. Školski se sat temelji na ponavljanju već naučenoga kroz pjesmu i igru te na učenju novih pojmova. Upisivanjem djece na tečaj stranoga jezika u ranoj dobi omogućavate im da se na zabavan način prvi put susretnu s institucijom škole, što ih priprema za 1. razred osnovne škole.

 

Cijena tečaja: 1.240,00kn (8 x 140,00kn)

Broj sati:  60 školskih sati

Tečaj za predškolce uključuje 60 školskih sati u trajanju od 45min, koji se održavaju 2 puta tjedno. Vrijeme održavanja nastave uvijek je prilagođeno našim polaznicima i njihovim roditeljima!

POPUSTI

10% za jednokratno plaćenje na početku tečaja

20% obiteljski popust

20% za drugi strani jezik
 

Metabasis d.o.o.

F. Tuđmana 881, 21217 Kaštel Štafilić

OIB 19326817115​

Tel.:+385-98-9688-561​

email: metalingua@gmail.com

© metaLINGUA 2021.