Individualni satovi

Učenje prilagođeno potrebama pojedinca!

 

metaLINGUA jezični studio nudi i individualni pristup učenja stranog jezika koji je u potpunosti prilagođen našim korisnicima. Individualan pristup omogučuje fleksibilno održavanje nastave kako bi se prilagodili poslovnim i privatnim obvezama polaznika.  

Sukladno Vašim željama zajednički izrađujemo plan učenja stranog jezika s odabranim temama  koje najviše odgovaraju Vašim potrebama. 

​​

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.

 

Cijena školskog sata :  80,00 kn​ 

Broj sati: minimum 10 školskih sati